در حال بارگیری پلیر . . .

مبارزه با گرانی (۲۰ثانیه آخر تقدیم به ترامپ،عشق همیشگی)

آمریکا و انگلیس از شاه ترسیدند و برکنارش کردند،از این ایران نیز بدجور می ترسند،باید همه با متحد شویم و با مدیران فاسدمبارزه کنیم تا همه ی اموال بیت مال را از آنهاپس بگیریم، تا ایران را خودمان بسازیم.

فیلم خنده دار، فیلم طنز ، کلیپ خنده دار :