در حال بارگیری پلیر . . .

صحنه های تلخ مشترک ایران مقابل آرژانتین و اسپانیا

دو بازی تاریخی ایران با اسپانیا و آرژانتین، شباهت های زیادی به هم داشت. صحنه های تاریخی که پایان تلخی داشتند.

فیلم های ورزشی :

۰۳ تیر ۱۳۹۷
فیلم های ورزشی