در حال بارگیری پلیر . . .

بازی های تاریخی ایران مقابل بزرگان جهان

بازی با اسپانیا، اولین تقابل ایران با تیم های بزرگ دنیا نیست. بازی هایی که معمولا برای ایران با حسرت به پایان رسیدند.

فیلم های ورزشی :

۰۱ تیر ۱۳۹۷
فیلم های ورزشی