در حال بارگیری پلیر . . .

معتمدآریا:می شودبهروز وثوقی را هم به افطاری دعوت کرد

صحبتهای فاطمه معتمد آریا در حضور رییس جمهور: اگر سیاست را از هنر جدا کنید آنگاه می شود بهروز وثوقی را هم به افطاری دعوت کرد!

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :