در حال بارگیری پلیر . . .

تجربه بی نظیر شست وشوی میوه و سبزی با نیتروژن مایع!

اگر میوه و سبزیجات را با نیتروژن مایع بشویید اتفاق جالبی خواهد افتاد. ویدئوی زیر را ببینید.

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :