در حال بارگیری پلیر . . .

دکلمه(آواز عاشقانه ی ما در گلو شکست) - فیلم

حق با سکوت بود،صدا در گلو شکست،دیگر دلم هوای سرودن نمیکند! تنها بهانه ی دل ما در گلو شکست...شعر از قیصر امین پور

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :