در حال بارگیری پلیر . . .

ماریون کوتیار - فیلم

برنامه ای با حضور ماریون کوتیار به زبان فرانسوی، این ویدئو بخشی از نوشته ای با عنوان «ده ستاره ی هالیوودی که انگلیسی را به عنوان زبان دوم آموختند» در این آدرس است: http://anewlanguageisanewlife.com/ten-hollywood-stars-learnt-english-as-second-language-part-two

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :