در حال بارگیری پلیر . . .

جوجه شدن تخم نطفه دار مرغ در دستگاه جوجه کشی - فیلم

جوجه شدن تخم های نطفه دار مرغ بعد از پذست 21 روز داخل دستگاه جوجه کشی ! با استفاده از دستگاه جوجه کشی و جوجه گیری از تخم های نطفه دار خود درآمد دوم کسب کرده و سود سرشاری نصیب خود سازید! اطلاعات بیشتر در : www.iran-mashin.com تلفن های تماس :۰۴۴.۳۲۲۴۶۲۷۲ - ۰۲۱.۶۶۹۱۶۲۱۵

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :