در حال بارگیری پلیر . . .

ضیافت افطاری استانداری خوزستان در مرکز بهزیستی - فیلم

در ضیافت افطاری ایتام و دانشجویان ممتاز تحت پوشش بهزیستی مورد تجلیل استانداری خوزستان قرار گرفتند. مهندس خبیر با ابراز خرسندی از اینکه در میان جمع کودکان و ایتام تحت پوشش بهزیستی حضور دارد گفت:همه افراد جامعه در قبال این کودکان مسئولیت دارند و ما به عنوان مسئول در هر منصبی که هستیم باید از این کودکان حمایت کنیم. در پایان مراسم هدایایی از طرف استانداری خوزستان به ایتام و دانشجویان ممتاز اهدا شد.

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :