در حال بارگیری پلیر . . .

خرم آباد خرداد 96

پست اینستاگرامی علیرضا بیرانوند : خوت که دونی دِلمه غرق چَشیاته دِچته؟ هرچی دارم هَمشو یه جافداته دِچته؟ چشیاکم دردمیکنن بس که نِشسم سَررَت دل مِه قالی شِری دِزیرپاته دِ چته؟ (برای شهر و دیار زیبایم خرم آباد)

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :