در حال بارگیری پلیر . . .

حس ناب اولین تجربه

در این ویدئو انسان هایی را می بینید که برای اولین بار دیدن و شنیدن را تجربه می کنند

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :