در حال بارگیری پلیر . . .

تست شتاب کورت zr1 و فراری و ائودی و ...

در این کلیپ سرعت و شتاب واقعی برخی از اتومبیل ها رو خواهید دید

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :