در حال بارگیری پلیر . . .

نمایی از روستای نیسکاوه که در دریاچه سردشت مدفون شد

تهیه : هادی ابراهیم پور www.srusht.ir

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :