در حال بارگیری پلیر . . .

مالدیو ، مثل هیچ کجا !

مالدیو کشور جزیره ها ، کشور آبهای فیروزه ای و شفاف به زلالی اشک چشم ، کشور بارانهای تند و تیز ، کشور طلوع ها و غروب های حیرت انگیز ، کشور نخلها و موجودات دریایی عجیب و غریب ، کشور آرامش ، کشور زیبایی های تمام نشدنی ، مالدیو کشوری مثل هیچ کجا !

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :