در حال بارگیری پلیر . . .

دلتای دانوب - کشور رومانی

دلتای دانوب با ۴۱۵۲ کیلومترمربع مساحت دومین دلتای رودخانه ای بزرگ اروپا پس از دلتای ولگا می باشد. بخش بزرگی از این دلتا با ۳۳۴۶ کیلومترمربع مساحت در جنوب شرقی کشور رومانی در شهر تولچا و ۸۰۶ کیلومترمربع باقیمانده این دلتا نیز در شمال استان اودسا کشور اکراین قرار دارد. دلتای دانوب یکی از میراث های جهانی یونسکو می باشد.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :