در حال بارگیری پلیر . . .

لختی آسایش در ساحل دریاچه بایکال - سفرنامه روسیه

دریاچه بایکال در قلب سیبری بزرگ ترین دریاچه آب شیرین دنیا است که حدود 20 درصد از کل ذخایر آب شیرین دنیا در اینجا جمع شده اند؛ بعد از هزاران کیلومتر هیچ هایک در روسیه خودمون رو به کنار دریاچه بایکال رسوندیم و در کمال آرامش به تماشای طبیعت زیبای این منطقه نشستیم Baikal lake - Sibria - Russia discover unknownworld with us

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :