در حال بارگیری پلیر . . .

صخره ی کیک عروسی Wedding Cake Rock ، استرالیا - فیلم

صخره پرتگاهی آهکی کیک عروسی استرالیا که از ماسه سنگ تشکیل شده، با ظاهری سفید، صاف و یک دست در مقابل رنگ آبی اقیانوس با زاویه ی کاملا ۹۰ درجه محل گردشگران بسیاری در این منطقه شده است.برخی شباهت این صخره آهکی را شبیه برشی از کیک عروسی می دانند و برخی دیگر نیز آن را به شکل یک بسته پنیر می بینند.گویی این صخره را با چاقو برش داده اند.احتمالاً به دلیل بی ثباتی و ناپایداری تا ۱۰ سال دیگر ریزش خواهد کرد

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :