در حال بارگیری پلیر . . .

رودخانه کارون،سد کارون 3،مسیر برگشت از آبشار شیوند - فیلم

آبشار فوق العاده زیبای شیوند واقع در استان خوزستان و روستای نوشیوند می باشد که هم مسیر آبی از سمت رودخانه کارون و هم مسیر خاکی دارد.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :