در حال بارگیری پلیر . . .

ویدئو تامل برانگیز از اعتیاد به هیجان و آدرنالین - فیلم

این ویدئو به درون زندگی و فعالیت دین پاتر سنگنورد و طبیعت گرد معروف می رود و هیجان انگیز ترین لحظات زندگی او را به تصویر می کشد. با سلوچ همراه باشید. .............................(برگرفته از کانال آدرنالین)

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :