در حال بارگیری پلیر . . .

شكوه پاییز با ویوالدی - فیلم

در این فیلم بیننده شاهد مناظر زیبای پاییزی با موزیك آنتونیو ویوالدی موسیقیدان مشهور خواهد بود. در این تایم لپس مناظر زیبای فصل پاییز با موزیك متن یكی از آهنگ های آنتونیو ویوالدی موسیقیدان مشهور ایتالیایی ارائه می شود. آهنگ ویوالدی به شكوه پاییزی در قالب نت های موسیقی جلوه ای دیگر می بخشد. این تایم لپس را با هم دیده و موزیك دلنشین ویوالدی را می شنویم.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :