در حال بارگیری پلیر . . .

احمدی نژاد و نابودی زاینده رود - فیلم

صدای مردم اصفهان: مدیریت استانی توسط اقای احمدی نژاد عامل خشکاندند و به کویر تبدیل کردن ۲۰۰ هزار هکتار از مزارع حاصل خیز پایین دست زاینده رود

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :