در حال بارگیری پلیر . . .

ریزگردهایی که از دریاچه ارومیه می آیند - فیلم

تصاویری از بیابانی شدن کامل قسمت هایی از دریاچه ارومیه و تهدید ریزگردها برای آینده مناطق مجاور-اردیبهشت 1395

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :