در حال بارگیری پلیر . . .

ابشار آوتاف ( آبتاف ) پلدختر ، لرستان - فیلم

آبشار آوتاف در 2 کیلومتری شمال شهر پلدختر و از طریق جاده ی فرعی خاکی (حدود 400 متر) بر سر راه پلدختر - خرم آباد قابل دسترسی می باشد. همچنین این ابشار فصلی میباشد که از اویل ابان تا اواخر اردیبهشت قابل دیدن هست ، آب ابشار بسمت پایین جاری شده و پس از طی کردن مسافتی حدود 500 متر از طریق کانال کوچکی در زیر جاده پلدختر - خرم آباد به رودخانه ی کشکان می پیوندد.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :