در حال بارگیری پلیر . . .

احمدرضا گودرزی :: بلعیده شدن انسان توسط مار پیتون - فیلم

در این ویدیو، چگونگی حمله مارهای غول پیكر به انسان مورد بررسی قرار میگیرد. هیچ نوع صحنه دلخراشی تو این ویدیو وجود ندارد در صورت وجود،خود شبكه نشنال جئوگرافیك آن را حذف میكرد.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :