در حال بارگیری پلیر . . .

روستای بلوکان قسمت (اول) - استان قزوین - فیلم

روستای بلوکان -یکی از روستا های استان قزوین می باشد که دارای 55 خانوار و بیش از 300 نفر جمعیت دارد. منبع: http://qazvin.irib.ir

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :