در حال بارگیری پلیر . . .

جنگل گیسوم گیلان - فیلم

از فومن که به سمت آستارا برویم جاده در دل جنگلی زیبا محصور می شود و بوی جنگل ، خنکی هوا و صدای پرندگان در طبیعت پاک خدا روح را نوازش می دهد ، جنگل ساحلی گیسوم را باید دید، باید لمس کرد، بیشتر در www.dournist.com

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :