در حال بارگیری پلیر . . .

فریدون شهر امن ترین شهر دنیا - فیلم

فریدون شهر شهری است در استان اصفهان ایران که نامزد امن ترین شهر دنیا از سوی یونسکو بوده و با ۲۵۳۰ متر ارتفاع از سطح دریا، مرتفع ترین شهر ایران است...

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :