در حال بارگیری پلیر . . .

موزیک آرامش بخش«بارش برف-Snowfall»-جیووانی مارادی - فیلم

آرامشی از جنس برف در روزهای برفی و سرد زمستان همراه با ملودی آرامش بخش«بارش برف-Snowfall» اثر موسیقیدان و پیانسیت خوش ذوق ایتالیایی؛جیووانی مارادی(Giovanni Marradi)

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :