در حال بارگیری پلیر . . .

گیاهانی که می توانند تا 5 بشمارند ! - فیلم

گیاه گوشتخوار Dionaea muscipula که به نام ونوس حشره خوار نیز شناخته می شود می تواند تعداد دفعاتی را که توسط یک حشره لمس می شود بشمارد. این گیاه با توجه به تعداد دفعاتی که حشره اندام های صیدکننده او را لمس می کنند حشره را به دام انداخته و به عنوان غذا به مصرف می رساند.

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :