در حال بارگیری پلیر . . .

تپه حسنلو - فیلم

تپه باستانی حسنلو، تپه بزرگ و مدوری به قطر تقریبی ۲۸۵ تا ۲۵۰ متر و ارتفاع ۲۰ متر از سطح رودخانه گدار می باشد. این تپه بین دو دهکده امین لو و حسنلو از طرف مغرب و مشرق قرار گرفته است، مشروح در http://arqir.com/289

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :