در حال بارگیری پلیر . . .

اینم بنده در پل طبیعت.خخخخ.توضیحات رو بخونید

‎‫از شیخ بهایی پرسیدند: "سخت می گذرد" چه باید کرد؟ گفت: خودت که می گویی سخت "می گذرد" سخت که "نمی ماند"! پس خدارا شکر که "می گذرد" و "نمی ماند". امروزت خوب یا بد "گذشت" و فردا روز دیگری است... قدری شادی با خود به خانه ببر... راه خانه ات را که یاد گرفت، فردا با پای خودش می آید.‬‎

فیلم های طبیعت ، فیلم طبیعت :