در حال بارگیری پلیر . . .

آوای تصویری «امیر لشکر من عباس من برادر» از مجید فیروزی - فیلم

آوای تصویری «امیر لشکر من، عباس من برادر، بودی یاور من، ای غمگسار من، عمود خیمه هایی، امید بچه هایی، باب الحوایج هستی، پناه مایی» از مجید فیروزی

فیلم های مذهبی :