در حال بارگیری پلیر . . .

مالکوم برای همراهی بارسلونا به پورتلند رسید

بازیکن جدید تیم بارسلونا دیشب برای رسیدن به تمرین تیم بارسلونا به آمریکا سفر کرد؛ ما را در bapsort.ir دنبال کنید.

فیلم های ورزشی :

۰۴ مرداد ۱۳۹۷
فیلم های ورزشی