در حال بارگیری پلیر . . .

مسابقات سازه ماکارونی دانشگاه دولتی استهبان - فیلم

اولین دوره مسابقات سازه های ماکارونی دانشگاه دولتی استهبان(مرکز آموزش عالی استهبان) توسط هسته علمی بسیج دانشجویی دانشگاه آقای رضاشعبانی دانشجوی ترم 4 مهندسی عمران وانجمن علمی عمران (سرکار خانم دکتر رقیه حیران) وهمکاری ئانشگاه در تاریخ 22 تیرماه 95 در سالن جهادکشاورزی شهرستان استهبان در استان فارس برگزار شد

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :