در حال بارگیری پلیر . . .

قنیطره - شکار تکفیری ها با موشک ضد زره روسی مالیوتکا - فیلم

9k11 Malyutka (به روسی بچه کوچک و در نامگذاری ناتو AT-3 Sagger) یک موشک ضد تانک هدایت شونده (ATGM) با هدایت سیمی و دستی در خط دید (MCLOS) بوده و ساخت اتحاد جماهیر شوروی است. مالیوتکا اولین موشک ضد تانک هدایت شونده شوروی است که می تواند توسط یک نفر حمل گردد و به احتمال زیاد پرتولیدترین موشک ضد تانک هدایت شونده در جهان بوده است.

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :