در حال بارگیری پلیر . . .

آموزش ساخت ماکت دیگ بخار - فیلم

آموزش ساخت دیگ بخار واقعی ولی در ابعاد بسیار کوچک و راه اندازی موتور بخار

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :