در حال بارگیری پلیر . . .

استقلال مالی در ازدواج؛ آری یا خیر؟ - فیلم

اینکه آیا استقلال مالی در امر ازدواج، بازدارنده تحقق این امر مقدس است یا خیر؛ پرسشی است که دیشب در برنامه «همیشه خونه» از شبکه آموزش با حضور دکتر اسماعیلی تبار به آن پاسخ دادیم.

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :