در حال بارگیری پلیر . . .

مستند کامل Polynesian B738 And Twin-Otter-Islande - فیلم

JustPlanes Polynesian B738 And Twin-Otter-Islandet Free Download مستند زیبای JustPlanes Polynesian B738 And Twin-Otter-Islande به زیبایی 8 پرواز شرکت Polynesian را با هواپیماهای ,Twin Otter،Islande و B737-800 به تصویر میکشد .

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :