در حال بارگیری پلیر . . .

فیلم سینمایی شاخه گلی برای عروس (بمب خنده @!!!!) - فیلم

با هنرنمایی مجید صالحی و جواد رضویان بسیار طنز فردی روستایی عاشق دختری از تهران می شود ولی هم دختر و هم خانواده اش مخالفت می کنند و آن فرد سعی می کند اخلاق و رفتار و ظاهر خودش را همانند تهرانی ها بکند . در این بین دایی دختر تهرانی که فردی مکار و حیله گر است با دادن وعده های دروغین به روستایی عاشق از او پول و زمین های روستایش را می گیرد ولی در آخر ................. .

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :