در حال بارگیری پلیر . . .

پانته آ رهنمون دوبلور - فیلم

قسمتی از کار دوبله و بخشی از بازی در یک سریال و بخشی از گفتگو با ایشان

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :