در حال بارگیری پلیر . . .

تریلر فن مید سوپرمن علیه هالک - فیلم

کال-ال روئین تن با چشمانی آتشین از سیاره ی کریپتون، مبارز می طلبد.... و بروس بنر در اندام هالک به او پاسخ می دهد......

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :