در حال بارگیری پلیر . . .

آزار جن عاشق در خواب به پسری - فیلم

این ویدیوی واقعی از پسری است که به خاطر مشکل راه رفتن در خواب تحت نظارت بوده. بعد از اینکه عارض یا جن عاشق یا موکل سحر وارد بدن هدف می شود کنترل بدن وی را به دست گرفته و شخص در خواب راه میرود و هیچ چیزی به یاد نمی آورد. البته در اینجا ما فقط شاهد ظهور جن قبل از ورود به جسم و لحظه ورود هستیم. اجنه کافر در عالم خودشون عاشق می شن ، تجاوز می کنن و خیلی کارهای ماورای تصور دیگه. antisehr66.blogsky.com

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :