در حال بارگیری پلیر . . .

راه اندازی RTC میکروکنترلر ARM LPC1768 - فیلم

این مثال نشان می دهد که چطور می توان وقفه به ثانیه ایجاد کرد و همچنین چطور می توان یک وقفه ی Alarmدر مدت 10ثانیه تولید کرد . ادامه ... WWW.NAMIINC.COM

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :