در حال بارگیری پلیر . . .

معرفی کتاب های «فلیکس»، «آرتور» و... - فیلم

سنا محمدی شش ساله از شهر همدان که از داور های جایزه گوزن زرد هم میباشد، کتاب های «فلیکس»، «آرتور»، «محله شكر خانم» و «مجموعه آکادمی اکلیلی ها» را برای هم سن های خودش معرفی کرده، شما هم برای معرفی كتاب ، به پویش کتابخوان مجازی بپویندید.

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :