در حال بارگیری پلیر . . .

مرحوم خسرو شایگان دوبلور - فیلم

زندگی نامه همراه با قسمتی از گویندگی و بخشی از گفتگو با مرحوم شایگان

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :