در حال بارگیری پلیر . . .

مرحوم عبدالله بوتیمار بازیگر و دوبلور - فیلم

بخشی از نمونه صدا و قسمتی از بازی در یک فیلم تلوزیونی

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :