در حال بارگیری پلیر . . .

اعمال عجیب و غریب صوفیان - دلشو نداری نبین ! - فیلم

من ذکر عنده الصوفیة و لم ینکرهم بلسانه و قلبه فلیس منا، و من انکرهم فکّانما جاهد الکفّار بین یدی رسول الله.(هر که صوفیه نزد او یاد شود و آنها را با زبان و قلب رد ننمود پس او از ما نیست، و هر که آنها را رد نماید پس مانند آنستکه در پیشگاه حضرت رسول خدا (ص)، با کفار جهاد کرده باشد

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :