در حال بارگیری پلیر . . .

ساختمان داده و الگوریتم - جلسه دوم - رشد توابع - فیلم

این ویدیو بخشی از فیلم های آموزشی استاد هادی یوسفی مولف کتابهای پوران پژوهش و مدرس با سابقه کنکور کارشناسی ارشد و دکتری رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر است. @youseficlass @dr_hadi_yousefi

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :