در حال بارگیری پلیر . . .

کلیپ سقوط بشقاب پرنده و سرنشینش - فیلم

دهد ویدیو در 14 فوریه سال 2005 (مصادف با روز والنتاین سال 2005) ضبط شده است. ما در فیلم یک زوج را می بینیم که شاهد سقوط یک جسم پرنده ناشناس هستند و در پایان ویدئو نیز یک موجود بیگانه ظاهر می شود. چندین نسخه از این ویدئو با نام های مختلف در اینترنت موجود است که یکی از نسخه ها در یوتیوب به تنهایی بیش از 7 میلیون بازدید کننده را تا تاریخ سپتامبر سال 2014 ثبت کرده است. WWW.SILENT-TRUTH.COM

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :