در حال بارگیری پلیر . . .

تهیه گزارش از سطح شهر خمام - فیلم

در این کلیپ مردم شهر خمام نظرات خود را در مورد عملکرد یکساله شورای اسلامی و شهرداری بیان کردند.

فیلم های جالب ، فیلم های زیبا ,فیلم متفرقه :